Savannha städ entreprenad & kringservice

VÅR PERSONAL

Ni kan känna er trygga med vår personal som alla har genomgått vår städutbildning i städteknik, våra miljövänliga rengöringsmedel samt service i en månads tid innan man blir godkänd som städentreprenör hos Savannha städ entreprenad & kringservice AB.

Ingen av vår personal är med i brottsregistret och många har specialistkompetenser i demens, äldrevård, sjukvård eller från andra renhållningsföretag både vid utförande av service insatser samt omsorgsinsatser.

På så vis kommer alltid ni som medlem hos oss att kunna känna er trygga med oss och vår personal som också genomgår vår serviceutbildning demensvård samt kommunikation till slutkund.

Vår personal som arbetar med specialist uppdrag som kräver specifik utbildning och godkänd utrustning som sanering, trädgård och byggnationer är alla licensierade inom vart område med lång erfarenhet.

Vår personal kommer från olika nationaliteter som Sverige, Thailand samt Vietnam.

Två gånger per år uppdaterar vi vår personal i teknik, renhållning och service på kurser där de får lära sig det nyaste inom branschen via SFRO (städorganisationens riksförbund).

Savannha städ entreprenad & kringservice AB

St Clemens gata 1

252 34 Helsingborg

V. 042 -40 00052

[email protected] www.savannha.net